Chuyện về Tiểu Nhân Ngư
và Hoàng tử Mắt Kính

_♣_

Minh hoạ và lời: Thiên Niên Tàm Bảo Bảo – 千年蚕宝宝
 Clean, typeset và dịch: Anh

(nhìn lòi con mắt mới ra nên mặt dày nhận là dịch vậy)

Xem bản gốc ở đây

Click vào hình để xem được rõ hơn.

File download

Advertisements