《Phan Đa Lạp đích ma hạp – 潘多拉的魔盒》
(Pandora’s box)
-Chiếc hộp của Pandora-

Tác giả: Lam Lâm – 蓝淋
Thể loại: đam mỹ, hiện đại đô thị, nhất công nhất thụ
Nhân vật: nhiều cp
Tình trạng bản gốc: chưa hoàn (17 chương+)
Tình trạng bản dịch: đang chỉnh sửa
Biên dịch: Quick Translator

Mục lục

Chương 1 – 2 – 3

Chương 4 – 5 – 6

Chương 7 – 8 – 9

Chương 10 – 11 – 12

Chương 13 – 14 – 15

Chương 16 – 17

.

.


Advertisements