Tôi và những tên dối trá

Phiến tử hoà ngã – 《骗子和我》
(Liar and I)

LAI_1

(Hình được lấy từ website: http://tieba.baidu.com/f?kz=645748661)

Tác giả: Lam Lâm – 蓝淋
Thể loại: đam mỹ, hiện đại đô thị, nhất thụ lưỡng công
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Tình trạng bản dịch:
Hoàn
Nhân vật: Lý Thiếu Phi, Tiêu Thận x Kỷ Niệm
Biên dịch: Quick Translator

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

(Hoàn)

 

.

Link download

.

.